ZRÓB TO SAM: Posadzka poliuretanowa na tarasie

Data utworzenia: 15/06/2021
81/54/e937f3854166e21c903c83da9ca1.jpg

Do wykonania posadzki potrzebujesz następujące produkty:

  • Żywicę gruntującą TECHNIPLAST 400 RST (zużycie ok. 0,4kg/m2) 
  • Piasek naturalny o uziarnieniu 0,3-0,7mm do wykonania zasypu (zużycie ok. 2kg/m2)
  • Barwioną żywicę poliuretanową zamykającą TECHNIPLAST 500 PU UVR - C (zużycie ok. 0,6kg/m2)
  • Opcjonalnie jako powłokę zabezpieczającą lakier matowy TECHNIPLAST 1000 ( zużycie ok. 0,15kg/m2)

Narzędzia pomocnicze:

  • Wałek biały 25 cm
  • Rączka do wałka 25cm

 

Po wyliczeniu i zamówieniu odpowiedniej ilości materiałów oraz skompletowaniu potrzebnych narzędzi możesz przystąpić do prac:

1. Posprzątaj powierzchnię

Podłoże, na które zostanie naniesiona żywica, musi być suche i oczyszczone z pyłów oraz innego rodzaju zabrudzeń, które mogłyby zmieszać się z nakładaną substancją. Cała powierzchnia powinna zostać skrupulatnie uprzątnięta i osuszona, nim przejdziesz do dalszych kroków. Ewentualne nierówności powierzchni możesz usunąć przy pomocy  kamienia ściernego.
 

2. Zabezpiecz narożniki i ewentualne pęknięcia oraz uszkodzenia

Upewnij się, że miejsce, w którym podłoga tarasu łączy się ze ścianą, nie zawiera pęknięć i uszkodzeń, które są częstą przyczyną przecieków i nieszczelności. Jeżeli odnajdziesz takie uszkodzenia – wypełnij je wszystkie produktem TECHNIPLAST 60 przed przystąpieniem do dalszych działań. Następnie zabezpiecz ścianę na kilka centymetrów od podłoża, przy pomocy samoprzylepnego papieru maskującego.
 

3. Wykonanie warstwy gruntującej

Zawartość opakowania żywicy TECHNIPLAST 400 RST  z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 2 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 1 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu. TECHNIPLAST 400 RST należy rozprowadzić równomiernie przy pomocy wałka  do żywic wałkując techniką na krzyż tak aby podłoże było jednolicie pokryte materiałem gruntującym.
 

4. Wykonanie zasypu piaskiem

Nieutwardzoną jeszcze warstwę gruntującą należy zasypać naturalnym piaskiem kwarcowym tak aby cała powierzchnia posadzki była nim pokryta. Pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury podłoża, otoczenia oraz wilgotności (min. ok. 12h) Jeżeli po dotknięciu żywica nie klei się do rąk oznacza to że jest już utwardzona na tyle, aby przystąpić do kolejnego etapu tzn. dokładnego odkurzenia piasku, który nie związał się z żywicą gruntującą. Należy to zrobić z dużą starannością. Jeżeli powierzchnia tarasu jest duża podziel pracę na etapy aby móc wykonać zasyp bez zadeptania świeżej żywicy.

 

5. Wykonanie warstwy zamykającej 

 UWAGA! Warstwę zamykającą należy wykonać w dwóch etapach, dlatego ilość żywicy zamykającej TECHNIPLAST 500 PU UVR – C należy podzielić na dwie równe części.

Aby wykonać pierwszą warstwę zamykającą należy odważyć na domowej wadze potrzebną dla tej warstwy ilość komponentu A oraz komponentu B produktu TECHNIPLAST 500 PU UVR - C a następnie zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 2 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 1 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu. TECHNIPLAST 500 PU UVR - C należy rozprowadzić równomiernie przy pomocy wałka  do żywic wałkując techniką na krzyż tak aby podłoże było jednolicie pokryte materiałem zamykającym.  Pozostawić do utwardzenia na ok. 12-24h. Po utwardzeniu analogicznie wykonać drugą warstwę zamykającą i pozostawić do wyschnięcia.
 

6. Wykonanie dodatkowej warstwy zabezpieczającej (opcjonalnie)

Zawartość opakowania żywicy TECHNIPLAST 1000  z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 2 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 1 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu. TECHNIPLAST 1000 należy rozprowadzić równomiernie przy pomocy wałka  do żywic wałkując techniką na krzyż tak aby podłoże było jednolicie pokryte materiałem zabezpieczającym. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Przed przystąpieniem do prac zapoznaj się z dokumentacja techniczną wyrobów a podczas ich wykonywania przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa w nich opisanych. Dokumentacja TECHNIArt dostępna jest na stronie www.techniart.pl