Kontakt

TechniArt sp. z o.o. 
Nowa Bukówka

ul. Rumiankowa 2
96-321 Żabia Wola
e-mail: biuro@techniart.pl

tel.: +48 602 733 602; 46 857 83 94; 46 857 83 95

NIP: 5210520323, REGON: 012523757
KRS: 0000083899
KONTO BANKOWE: 83 1050 1025 1000 0090 3031 2632
TechniArt sp. z o.o. 
zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000083899
Kapitał zakładowy: 50 000zł
Nazwa organu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe